วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

สะสมหนึ่ง


ในโอกาสปีมหามงคลฉลองพระชนมพรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมเฉลิมฉลองด้วยการจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกชุด “60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกเล่ารายละเอียดพร้อมเปิดเผยเบื้องหลังพระฉายาลักษณ์ที่กลายมาเป็นภาพบนแสตมป์มหามงคล ที่พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร สามเสนใน เมื่อวันก่อน


แสตมป์ที่ไทยระลึก 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2555 ยังไม่ใช้

ซองวันแรกจำหน่ายชุดวันสงกรานต์ปี 2535 รูปนักษัตรลิง

รัชกาลที่ห้า
เพื่อที่ระลึกงานกาชาดฉลอง 120 ปี สภากาชาดไทย เนื่องในวโรกาสครบ 160 พรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ไปรษณีย์ไทย ...
Postageวันเด็กไทย 2511ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น